Privacybeleid

De website “www.aluminiumschuifpuionline.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Online Factory. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Online Factory garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Online Factory gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw emailadres). Online Factory gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Online Factory van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Online Factory rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per email te melden bij Online Factory  op volgend emailadres: melding@www.aluminiumschuifpuionline.nl met als onderwerp “registratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een email naar melding@www.aluminiumschuifpuionline.nl. sturen.  Wij voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.aluminiumschuifpuionline.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een email naar melding@www.aluminiumschuifpuionline.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies

Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat in uw browser wordt geplaatst en dat wordt uitgelezen om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. We plaatsen zelf cookies en Google doet dat via de diensten van Google die we in onze websites hebben geïntegreerd. Onze website plaatst cookies om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan en voor het functioneren van onze website. Zo zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft. Met deze cookies volgen wij niet uw surfgedrag (‘tracking’) en registreren wij geen persoonsgegevens. Wij gebruiken cookies niet om gegevens of handelingen op verschillende websites/domeinen met elkaar in verband te brengen. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van deze cookies.

Online Factory hanteert het volgend privacy- en cookiebeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website kunststofschuifpuionline.nl

First party cookies ( omschrijving )

Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het winkelwagentje. Het gebruik hierbij beperkt zich louter tot het invullen van de noodzakelijke gegevens voor het plaatsen van de bestellingen. Na uitvoering worden deze verwijderd en komen nooit in de handen van derde partijen. Online Factory  gebruikt deze uitsluitend voor het invullen van de bestelgegevens.

 

Third party cookies ( omschrijving )

Third-party cookies worden gezet door derden. Dit zijn vaak reclamebedrijven, statistiekenpakketten of bedrijven die aan dataverzameling doen. Deze cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht die zaken doet met deze bedrijven. Retargeting is hier een goed voorbeeld van. Wij maken geen gebruik van third party cookies

Google cookies ( omschrijving )

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze websites te analyseren en Google Custom Search om onze websites voor u doorzoekbaar te maken. Deze diensten van Google plaatsen cookies in uw browser en versturen gegevens naar Google. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen en bestelling systeem).

Online Factory stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Online Factory registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Bezoek aan de website

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Contactformulieren en email

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze website invult en opstuurt, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons emailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.

Online Factory stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Indien Online Factory vermoeden heeft van misbruik zal aangifte worden gedaan.

Data opvragen

U kunt per email aanvraag doen om te weten te komen welken gegevens  er over u werden bijgehouden . Na aanvraag krijgt u  hierover een overzicht. U kan deze gegevens daarna laten wijzigen of verwijderen, dit uitsluitend door per email contact op  te nemen.